1.      Stichting  “Kom In Mijn Tuin”

              KvK-nummer : 54655366 ( KvK Amsterdam )

                    Ambassadeur : mevrouw Marlies Veldhuijzen van Zanten – Hyllner

              Voormalig Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport    

  2.      RSIN/fiscaal nummer : 8513.88.802

  3.      Contactadres :  Scheldelaan 6

                                                2105 XG Heemstede

                                            Telefoon : 023 5282651

  4.      Doelstellingen

 De doelstellingen van de stichting luiden ( Statuten Artikel 2 ) :

 a.       De Stichting “Kom In Mijn Tuin” heeft ten doel het in eigendom verwerven of beheren van een landgoed met een volkstuinbestemming, het ontwikkelen en beheren van het landgoed waardoor het landgoed een groene cultuur- en volkstuinbestemming behoudt voor onbeperkte tijd en er tevens nieuwe functies bij krijgt.

 b.      Het beheren van het landgoed als (volks)tuin/moestuin/boomgaard, generatietuin en buitenplaats voor kinderen.

 c.       Het bevorderen van de kennis van- en het plezier in het (moes)tuinieren en om deze kennis te behouden en door te geven aan de nieuwe generaties.

 d.      De stichting richt zich op een breed scala van doelgroepen: kinderen, scholieren, bejaarden, volwassenen, met en zonder beperking, maar ook ten behoeve van kinderpartijtjes, lekkerbekken en levensgenieters.

 e.       Het doel is mensen te verbinden met elkaar, de natuur en voedsel

 f.        De stichting wil de mensen de mogelijkheid bieden het hele traject van voeding produceren en genieten mee te maken door mee te werken, te proeven van gezonde voeding, te genieten van gezond samenzijn en door kennis op te doen over duurzaamheid en kleinschalig voedsel produceren, dit alles om dit erfgoed te behouden, door te geven en vooral ook in het nu te genieten.

 g.       Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  5.      Beleidsplan :

 Bijgesloten vernieuwde Bijlage 1 (enige wijzigingen datum realisatie bouw kapschuur plus twee nieuwe bijlagen 7A en 7B), versie 20 maart 2019

            Zie: Bijlage 1 

 6.      Bestuurssamenstelling :

             Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een of meerdere leden.

 7.      Bestuursleden : 

             Wim Grimme, voorzitter

             Mik van der Bor – Schreuder, 1ste secretaris

             Cora Reurings, 2de secretaris

             Carole Havers, penningmeester

             Monique Rusman, bestuurslid en PR

   8.      Beloningsbeleid :

              Noch bestuursleden noch vrijwilligers ontvangen voor hun werkzaamheden een financiële vergoeding. Kosten gemaakt voor de stichting kunnen worden gedeclareerd  bij de penningmeester.

 9.      Verslag Uitgevoerde Activiteiten 2020 :

               Zie:  Bijlage 2

 10.  Financiële Verantwoording :

               Waarin opgenomen:

 o Begroting Exploitatierekening 2018-2021

Zie: Bijlage 3

0 Financiële situatie per 31 december 2020

Zie: Bijlage 4

 

 

 

CONTACT

Stichting Kom In Mijn Tuin

Mik van der Bor

tel: 023-5282651

E-mail adres: info@kominmijntuin.com

 

 

onze Algemene
voorwaarden

bestuur

Wim Grimme, voorzitter

Mik van der Bor-Schreuder, 1ste secretaris

Cora Reurings, 2de secretaris

Carole Havers, penningmeester

Monique Rusman, bestuurslid (PR)

 

­